Maak kennis met de mensen achter wvm

De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van onze mensen. Zij zijn de drijvende kracht achter WVM.

Maria Maas

Ben Scholten - WVM

Ben Scholten

Lia van Rijen - WVM

Lia van Rijen

Lenny Oude Weme - WVM

Lenny Oude Weme

Maria Maas

De goede vragen stellen

Ik werk graag samen met ondernemingsraden omdat daarin mensen zitten die kritisch zijn op én betrokken zijn bij hun organisatie. Mensen die zich willen inzetten voor verandering.

Mijn vakmanschap bestaat uit het in beweging brengen van mensen en processen. Daarbij kan het gaan om het opstarten van een nieuw team of om het weer op gang brengen van vastgelopen samenwerking, maar ook om het ontwerpen en begeleiden van organisatieveranderingsprocessen. Samen gaan we op zoek naar nieuwe antwoorden op vragen die de veranderende omgeving ons stelt.

Ik zorg er voor dat de deelnemers gezamenlijk een diagnose maken en samen zoeken naar nieuwe oplossingen en verbindingen. In zo’n zoektocht gaat het zowel om de inhoud en de strategie als om de betekenis die mensen aan verschillende zaken geven en om de waarden die hun leiden en verbinden.

Als begeleider neem ik verschillende rollen in: van interventiekundige tot adviseur en van trainer tot coach. Ik draag er zorg voor dat we afsluiten met praktische werkplannen en concrete afspraken. Mijn specialiteit is het stellen van de goede vragen.

 

Maria Maas studeerde filosofie en sociologie in Groningen. Later volgde zij een opleiding interventiekunde. Zij werkt sinds 1984 als trainer en adviseur voor ondernemingsraden, sinds 1997 bij de Werkplaats voor Medezeggenschap.

Ben Scholten

“Het moet vooral praktisch zijn”

Mijn hart klopt voor medezeggenschap. In de textielonderneming waar ik werkte kreeg ik als lid en secretaris van een ondernemingsraad de smaak te pakken.

Inmiddels heb ik meer dan 35 jaar ervaring in het medezeggenschapswerk. Train en begeleid ik ondernemingsraden en heb vooral in de profit sector veel kennis opgedaan. Mijn specialisaties zijn vraagstukken rond medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden  en personeelsbeleid. Ik houd me graag bezig met  (sociale) innovatie, medewerkers participatie en organisatieverandering. Inspiratie vind ik in het Rijnlands denken en (niet) organiseren, maar ook besluitvorming volgens de methode van Deep Democracy spreekt me erg aan.

De Werkplaats voor medezeggenschap heb ik leren kennen als cursist. Later heb ik bewust gekozen daar te willen werken. WVM is een kleinschalige organisatie, gericht op medezeggenschap en dat is ook verankert in de eigen cultuur; ‘practice what you preach’.

Een praktische benadering en samen met de ondernemingsraad het traject doorlopen vind ik belangrijk en natuurlijk zal ik mijn begeleiding altijd afstemmen met de ondernemingsraad.

Ben Scholten studeerde arbeidsverhoudingen/personeelswerk aan de Hogeschool Enschede. Hij werkt sinds 1990 als trainer en adviseur voor ondernemingsraden bij de Werkplaats voor Medezeggenschap.

LinkedIn-logoTwitter_logo_blueEXTRA KLEIN

 

Lia van Rijen

“Effectief beïnvloeden kun je leren”

Samen op zoek naar de meest effectieve strategie is voor mij altijd leidend. Daarbij telt zowel de inhoudelijke boodschap als de communicatieve verpakking.

OR-werk vraagt om dialoog, inzicht en kennis. Organisaties zijn voortdurend in beweging. Bezuinigen, transitie, anders organiseren en tegelijkertijd innoveren zijn actuele vraagstukken voor zorg en overheid en eigenlijk voor praktisch alle organisaties. Naast nuchter beoordelen van beleid, moet het OR-team de eigen zaken op orde hebben. Juist het kunnen combineren van kennis, kunde, strategie en plezier maakt het effectieve beïnvloeding mogelijk.

Als allround trainer, adviseur en procesbegeleider rond lastige organisatievraagstukken heb ik ervaring opgedaan zowel bij kleine organisaties als bij multinationale ondernemingen. Daarbij gaat het vaak om begeleiden van fusie- en reorganisatietrajecten, maar ook medewerkersparticipatie bij veranderen en effecten op gezond werken.

Ik kies voor de rol van betrokken buitenstaander, maar wel één die goed bereikbaar is. Ik help daar waar nodig, ondersteun bij de inhoud en geef feedback  op stijl en strategie. Maar ik geloof voor alles in de eigen kracht van het OR-team en het individuele OR-lid.
Ik zie mezelf als enthousiaste aanjager van de zoektocht naar praktische oplossingen en concrete afspraken

Lia studeerde sociaal economische geschiedenis in Groningen. Daarna volgde ze de opleiding trainer/opleider medezeggenschap (HvA) en arboconsultant (UVA).  Vanaf 1993 werkt ze als trainer/adviseur , eerst bij AbvakaboFNV en vanaf 1999 bij de Werkplaats voor medezeggenschap.

Lenny Oude Weme

“Het grootste gevaar is niet dat we te hoog mikken en missen, maar dat we te laag mikken en scoren.” (Michelangelo)

Ik vind dat medezeggenschap in organisaties een belangrijke bijdrage kan leveren omdat de praktische kennis van medewerkers een nuttige invalshoek geeft bij beleidsontwikkeling. Betrokkenheid levert naast voldoening ook nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten op, waardoor medewerkers zich ontwikkelen en ontplooien.

Samen met mijn klanten ga ik op zoek naar werkbare oplossingen die recht doen aan hun specifieke situatie. Trainingen zijn een coproductie; gericht op ontwikkeling van de medezeggenschap, de individuele deelnemers en hun organisatie. Ik heb oog voor groepsprocessen en creeer een open maar ook een veilige setting waarin deelnemers uitgenodigd worden om te leren van elkaar en hun huidige situatie. Ik speel graag als ‘advocaat van de duivel’ en houdt deelnemers waar nodig een kritische en soms confronterende spiegel voor.

Als adviseur breng ik bedrijfskundige kennis en ervaring mee. Samen met een OR onderzoekt ik het speelveld en de verschillende belangen. Om uiteindelijk te komen tot een weloverwogen en beargumenteerd advies, dat met een doordachte strategie in het overleg wordt gebracht.

Lenny studeerde Technische Bedrijfskunde (Universiteit Twente) en was beleidsmedewerker personeelszaken bij een voedingsconcern, voordat ze trainer/adviseur in de medezeggenschap werd