Publicaties WVM

Op deze pagina staan een aantal publicaties van medewerkers van de Werkplaats voor medezeggenschap over voor de medezeggenschap relevante onderwerpen.

 

 • Vaak beperkt de OR-strategie zich tot de overlegrelatie met de bestuurder. Bij reorganisaties worden ook de vakbonden en achterban betrokken, maar je vraagt je af … is er nog meer?
  De OR van Hameland vond het nodig om alle registers open te trekken. Een tamelijk machteloze uitgangspositie werd door deze OR omgebogen tot echte invloed op het uiteindelijke besluit. Samen met OR voorzitter Leon ten Have schreef Lia van Rijen hier een artikel over.
 • Op 1 november 2016 heeft WVM een netwerkmiddag voor klanten georganiseerd. In Conferentiehotel Villa Heidebad werden o.a. vier werkplaatsen gehouden rond het centrale thema; Medezeggenschap tussen dialoog en escalatie. Tijdens de werkplaatsen zijn aantekeningen gemaakt of uitdelers verspreid. Maria Maas en Henk Strating behandelden het thema onderhandelen aan de hand van de uitdeler onderhandelen in kort bestek 2016. In de werkplaats van Lia van Rijen en Rudi van der Stege is deze Escalatieladder gebruikt. Lenny Oude Weme en Marcel Karman hebben rond het artikel 24 overleg een aantal flip-over flappen gemaakt en deze gefotografeerd; hier de Werkplaats Art24, aantekeningen. Ben Scholten en Vincent Wijlhuizen hebben een aantal gesprekssituaties geoefend en daarbij zijn de volgende aantekeningen gemaakt: werkplaats met acteur.
 • In onze december 2015 Nieuwsbrief verscheen een statement over vernieuwing van de medezeggenschap.
 • Lenny Oude Weme schreef een blog over de vraag of medezeggenschap hetzelfde is als participatie. Ze laat aan de hand van twee voorbeelden ziet dat dat daar geen eenduidig antwoord op te geven is.
 • Ben Scholten werd onlangs geconfronteerd met een vraag over het afschaffen van leeftijdsdagen en schreef er een artikel (met enige achtergrondinformatie) over.
 • Maria Maas schreef een kort verslag over haar bezoek aan een bedrijf met een wel heel bijzonder besluitvormingsmodel waarbij alle medewerkers betrokken zijn. Klik hier voor een verslag van haar bezoek.
 • Medewerkersonderzoeken (medewerkers tevredenheid of betrokkenheid) komen veel voor in bedrijven. In tijdschrift Praktijkblad Ondernemingsraad verscheen daarover een publicatie waarin Ben Scholten een aantal adviezen aan ondernemingsraden geeft en ook verdedigt dat het instemmingsrecht van toepassing kan zijn op dit soort onderzoeken. Een pdf van het artikel is hier te vinden.
 • Lia van Rijen schreef samen met Ineke Dries een hoofdstuk voor het handboek OR en beleid. “Samen doen wat werkt” is de titel van het artikel waarvan een pdf is te lezen.
 • Verzuim is een veelbesproken onderwerp, zeker ook in de medezeggenschap. Lia van Rijen en Ben Scholten schreven er twee artikelen over die in twee tijdschriften gepubliceerd zijn. Voor OR Rendement schreven ze “Geen ziekelijke bemoeienis” en in OR Informatie verscheen “Verzuim gaat over meer dan cijfers”. Beide artikelen hebben weinig aan actualiteit ingeboet.
 • “Communiceren is vooral goed luisteren”, schreef Ben Scholten in een artikel gericht op bestuurders in het MKB. Het geeft voor ondernemingsraadsleden ook wel een reactie op bestuurders die vanaf de ‘zeepkist’ denken te communiceren met de medewerkers.
 • Lia van Rijen schreef een artikel in tijdschrift Arbo over het werken met de participatieve RI&E. Het geeft een mooi beeld van hoe je in de praktijk met deze methode om kunt gaan. Het artikel heet “Teams in de GGZ aan de slag met de PRI&E”
 • Ben Scholten schreef een blog over de manier waarop organisaties anders aangestuurd kunnen worden. Hij haalt voorbeelden van ‘Rijnlands organiseren’ aan in zijn blog onder de titel “Hoeveel hiërarchische sturing is nodig?”. 

Wat zeggen klanten over de Werkplaats voor medezeggenschap?

WVM is een professionele organisatie die voor ons al lange tijd de trainingen verzorgt maar ook ondersteuning biedt in moeilijke tijden. Feedback van vakmensen over bv nut en noodzaak van veranderingen is dan belangrijk. Waar dat soort processen eerst vol onduidelijkheden zitten, is WVM sterk in het vasthouden van de rode draad, verhelderen en het […] Lees meer

In de kern komt het erop neer dat onze trainer van WVM deskundig is maar niet zakelijk. Niet te strak, maar een prettige losse manier van werken. Veel kennis in combinatie met een warme, persoonlijke stijl maken dat er snel en goed contact is met iedereen en dat er vertrouwen is. Een knap resultaat is […] Lees meer

Onze algemene ervaring is zeer positief. Bij WVM vinden we kennis, daadkracht en enthousiasme. De cursussen maken ons steeds weer superenthousiast en gemotiveerd en zorgen ervoor dat we als OR ook door het jaar heen goed op de rit blijven. De lijnen bij WVM zijn kort, dat is het voordeel van een klein bureau; je […] Lees meer