Marco Benders over het werk van WVM

Onze ervaringen met WVM zijn zeer positief. Bij strubbelingen rond een nieuw pensioenreglement is de trainer opgetreden als gespreksleider en bemiddelaar tussen OR en directie. Dat heeft niet alleen voor ons goed uitgepakt, ook de directie was er positief over.

In onze sector is het vaak nodig om te zeggen waar het op staat en de daad bij het woord te voegen. Voor die directe aanpak zijn we bij de Werkplaats aan het goede adres; het klikt en we werken altijd prettig samen. De trainer heeft kennis van zaken en geeft duidelijke uitleg. In het overleg bijvoorbeeld waren we eerder nog wat ‘bleu’. Nu kunnen we veel beter onze standpunten verwoorden, dat is een pluim voor onszelf maar ook voor de ondersteuning vanuit WVM.