Karin Schippers over het werk van WVM

In de kern komt het erop neer dat onze trainer van WVM deskundig is maar niet zakelijk. Niet te strak, maar een prettige losse manier van werken.

Veel kennis in combinatie met een warme, persoonlijke stijl maken dat er snel en goed contact is met iedereen en dat er vertrouwen is. Een knap resultaat is dat er dan na twee dagen teambuilding met een OR van nieuwe leden en ‘leden met een verleden’ een gemotiveerde eenheid is ontstaan.

Ik denk dat WVM onderscheidend is in maatwerk leveren: luisteren naar onze wensen, aansluiten bij de groep en tussentijds afstemmen zodat op inhoud de juiste keuzes worden gemaakt.

We zijn echt aan het ‘bouwen’ en hebben nu al zin in de volgende stap: de OR 2.0 en 3.0 ofwel moderne medezeggenschap.