Jeroen Peeters over het werk van WVM

WVM heeft ons in een specifieke casus uitstekend geholpen. Het ging om de reorganisatie van een geïntegreerde productiekeuken, waarbij ik zelf betrokken was als P&O adviseur en WVM als OR begeleider actief aan tafel kwam zitten.

Het belang van de organisatie heeft echt voorop gestaan, met respect voor elkaars verschillende perspectieven.  Daardoor zijn we er, hoe pittig af en toe ook de materie, goed samen uit gekomen. Er was geen starre, vooraf bedachte uitkomst maar een focus op inhoud en haalbaarheid. WVM wekt vertrouwen door steeds helder te zijn over rollen en verantwoordelijkheden, is ‘straight’ en begrijpt waar medezeggenschap over gaat. Naar de OR toe is de behulpzaamheid groot, zonder het over te nemen en op hun stoel te gaan zitten. Er is veel expertise en een serieuze aanpak, gecombineerd met een plezierige toegankelijkheid voor niet alleen de OR, maar ook bestuurder en P&O.