Jan Lenssen directeur ODBN

Ik zie dat de OR echt baat heeft bij een training waarin ze met elkaar aan de inhoud, het kennisniveau en competenties werken: de vergaderingen verlopen gestructureerd, zijn goed voorbereid en er is een duidelijke taakverdeling. En dat draagt bij aan hun professionaliteit.

En niet alleen de OR zelf, maar iedereen in de organisatie profiteert van een professionele OR: van bestuurder tot medewerker. Want een stevige OR grijpt vaker de kans om op strategisch niveau naar de organisatie te kijken en mee te denken. Onlangs maakte onze OR een SWOT-analyse, met kansen en bedreigingen voor de organisatie. Een mooi voorbeeld daarvan! Soms ontstaat er een meningsverschil. Dan helpt het dat we een goed gesprek op de inhoud kunnen voeren. Want uiteindelijk zijn onze belangen hetzelfde: samen werken aan een gezonde organisatie, waarin we met elkaar goed kunnen werken en leven.