Jack Vos over het werk van WVM

Goede begeleiding en training betekent voor ons persoonlijk contact, inleven in de organisatie en aansluiten bij het niveau van de deelnemers. WVM is sterk in precies deze persoonlijke touch en het leveren van maatwerk.

Waar anderen nog wel eens hun eigen programma volgen met een paar aanpassingen, zijn de trainingen van de Werkplaats écht op maat. Ze zijn flexibel en goed bereikbaar als je ze nodig hebt. Tussen de bedrijven door is er altijd tijd voor tips en adviezen, en om even bij te praten. Wij zijn recent als organisatie opgericht middels een gemeenschappelijke regeling  waarbij de medewerkers afkomstig zijn van de provinciale en een aantal gemeentelijke organisaties. Bij onze werkzaamheden behorende bij de in gang gezette reorganisatie hebben we profijt gehad van de helikopterview en het organiseren en structureren door onze begeleider.