Gert Mandersloot, Corporate HR-manager, Struik Foods Europe

“Vaak sluiten onze bestuurder en ik tijdens de eerste trainingsavond van de OR aan. Zodat ze, na een dag intensief aan de slag te zijn geweest met actuele thema’s en verdieping, een paar uurtjes met ons kan sparren.

Hoe kijken wij als werkgever tegen zaken aan? En neemt de OR een reactieve of proactieve rol? Het is heel goed om met elkaar te discussiëren en vervolgens bruggen te bouwen. Zo kom je dichterbij elkaar.
Onze adviseur begeleidt de training goed. Iedereen komt aan het woord en kan ‘zijn zegje’ doen. Daarnaast is onze adviseur een echte organisatiedeskundige, die weet hoe we werken. De combinatie hiervan is erg waardevol. Je hoopt dat de training ook de competenties van de OR-leden vergroot. Want niet iedereen is vanuit zijn of haar functie bekend met deze rol. Dankzij een training als deze, staan mensen steviger in hun rol als OR-lid.”