Evert Jan Groeskamp over het werk van WVM

We werken al meer dan 12 jaar samen met WVM. Dat betekent dat WVM ons als OR vaak door moeilijke tijden heeft geloodst. Hun toegevoegde waarde zit vooral in het begeleiden van het proces, in het zorgvuldig zetten van stappen die je zelf nog niet bedacht had, maar die je als OR een betere positie geven en (dus) een beter resultaat.

Ze hebben oog voor draagvlak door de hele organisatie heen, en dan helpt het ook als een begeleider de organisatie goed kent. Er is veel deskundigheid om op terug te vallen: inhoudelijk en tactisch worden alle mogelijkheden verkend. Zeker als het ingewikkeld wordt geeft dat houvast.

Het bevalt ons goed om te werken met cursusdagen op maat, puur over wat er bij ons speelt.