Derk Jan Marsman over het werk van WVM

WVM is een professionele organisatie die voor ons al lange tijd de trainingen verzorgt maar ook ondersteuning biedt in moeilijke tijden.

Feedback van vakmensen over bv nut en noodzaak van veranderingen is dan belangrijk. Waar dat soort processen eerst vol onduidelijkheden zitten, is WVM sterk in het vasthouden van de rode draad, verhelderen en het proces structureren zodat je uiteindelijk de beslissing kan nemen waar je samen achter staat. Ook ‘off the record’ zijn de lijntjes kort, er is altijd bereidheid om mee te denken waarbij de trainer zich echt verplaatst in onze situatie en onze mensen.

Nu het weer beter gaat met ASG kan de OR zich meer richten op strategische keuzes en investeringen en de vertaling daarvan naar het personeel. De ondersteuning van WVM houdt ons ook nu weer scherp, helpt beleidsvraagstukken op een goede manier op tafel te krijgen, pro-actief te zijn en door te vragen, ook als het gaat om goed nieuws.

Af en toe maken we de afweging voor een eventueel ander bureau om dan tot de conclusie te komen dat ASG en WVM nog steeds een heel goede match zijn.